Get Adobe Flash player

מבצעי השבוע במחסני השוק!

התמונות להמחשה בלבד | אין כפל מבצעים | ט.ל.ח | מוגבל ל-3 יחידות/ מנה אחת/ 1 ק"ג ללקוח עד גמר המלאי | המבצעים בקנייה מעל אינם כוללים את המוצרים שבמבצע | במבצע לר"ג לא ניתן להגיע למשקל מדויק | בכפון למכוון הקיים בכל סניף | הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המבצעים בכל עת | מכירת משקאות אלכוהוליים אחרי השעה 23:00 אסורה | אין אפשרות לפיצול קנייה | תתכן שונות במחירי המוצר לפני הנחה בסניפי הרשת | מחירם הקודם של מוצרי המבצע מצויין בחנות | תקף בין התאריכים 16.9-30.9

התמונות להמחשה בלבד | אין כפל מבצעים | ט.ל.ח | מוגבל ליחידה / מנה/ ק“ג ללקוח | עד גמר המלאי | המבצעים בקנייה מעל אינם כוללים את המוצרים שבמבצע במבצעים לק“ג לא ניתן להגיע למשקל מדוייק | בכפוף למגוון הקיים בכל סניף | הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המבצעים בכל עת | מכירת משקאות אחרי השעה 23:00 אסורה | המוצרים הינם מוגבלים ליחידה / מנה ללקוח / 2 ק“ג | אין אפשרות לפיצול קנייה |תתכן שונות במחירי המוצר לפני הנחה בסניפי הרשת | מחירם הקודם של מוצרי המבצע מצויין בחנות